Algemene voorwaarden

Hier een kleine greep uit onze algemene voorwaarden, die altijd van kracht zijn voor wanneer er samenwerking optreedt tussen medewerker, bedrijf, of opdrachtgever via Uitzendbureau Recruit Us. Bij het indiensttreding als uitzendkracht of ZZP’er ga je tevens ook automatisch akkoord met de gelende huisregels. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Op de achtergrond wordt samengewerkt met een backoffice. Deze backoffice is financieel/juridisch werkgever van de ingeleende medewerker en/ of ZZP’er. Zij zorgdragen voor de juiste documenten en het tijdig betalen van het geplaatste personeel. Deze plaatsingen wordt gerealiseerd door Recruit Us, ook de eventuele vragen die optreden bij zowel medewerker als opdrachtgever kunnen door hen beantwoord worden. De uitzendkrachten/ ZZP’ers ontvangen bij aanvang allen huisregels van Recruit Us met hierin uitgelegd welke reglementen er voor hen van toepassing zijn. Ben jij een uitzendkracht of een ZZP’er en heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Documentatie
Recruit Us stelt kandidaten voor aan bedrijven. Zowel de kandidaat, als de opdrachtgever bent bij deze bekendmaking niet in staat rechtstreeks aan de slag te gaan bij goedkeuring van opdrachtgever en/of kandidaat. Mits dit anders is besproken, schriftelijk is vastgelegd door ons. Na het voorstellen en kennismaken bij het desbetreffende bedrijf, zal de arbeidsovereenkomst enkel via Recruit Us lopen.

Voor de samenwerking is er een inleenovereenkomst en/of een raamovereenkomst nodig. Deze is door alle partijen voorzien van een handtekening, dit gebeurt eenmalig. Hierna volgt er telkens één plaatsingsbevestiging met de naam, gegevens en het uiteindelijke tarief van de geplaatste uitzendkracht/ ZZP. Aan de andere kant, tekent de uitzendkracht zijn contract en de ZZP’er zijn modelovereenkomst. Eerder kan er niet begonnen worden met werken.

Verwerken van de uren
De uitzendkracht / ZZP’er declareert zijn uren bij deze backoffice. De opdrachtgever moet deze ingevulde uren goedkeuren & aan de hand van hetzelfde werkbriefje stuurt de backoffice vervolgens een factuur naar de opdrachtgever.

Opdrachtduur
Recruit Us  stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Het blijft een uitzendovereenkomst/ modelovereenkomst ZZP. Dus als er geen uren worden gedraaid, wordt er aan zowel uitzendkracht/ ZZP’er niks betaald en aan opdrachtgever niks gefactureerd. Wel staat vast dat bij een uitzendkracht altijd een overname periode van 2080 gewerkt uur heeft. In overleg, mits schriftelijk vastgelegd kan hiervan worden afgeweken, door middel van een reguliere overname of met afspraak van een fee. Daarbij kan er niet via een andere partij in de tussentijd een overeenkomst aangegaan worden bij de desbetreffende opdrachtgever. Bij niet-nakoming van de voorgaande punten is Opdrachtgever aan ons een direct opeisbaar geldbedrag verschuldigd gelijk aan 35% van het tarief per uur maal de nog niet door de uitzendkracht gewerkte overname-uren. Bestaat over het salaris nog geen overeenstemming, dan geldt het meest recente aan opdrachtgever voorgestelde jaarsalaris en bij gebreke daarvan een marktconform jaarsalaris. Een ZZP’er kan binnen genoemde tijd in modelovereenkomst nooit rechtstreeks te werk gaan bij geplaatste opdrachtgever. Indien er binnen deze periode een arbeidsverhouding wordt aangegaan wordt er bij partijen een boete gerekend van € 10.000,-

Betalingen
De backoffice betaalt, na ontvangst van de werkbriefjes, het loon aan de uitzendkrachten en de factuur via reverse billing aan de ZZP’ers. Dit wordt wekelijks gedaan, mits er gekozen is voor maandelijks betaling. Daarna wordt de factuur voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden hanteert de backoffice een betaaltermijn, die is vastgesteld vooraf bij de samenwerking. Bij een te late betaling wordt er eerst contact opgenomen, om de reden te achterhalen.

Goederen
Mocht het nodig zijn – afhankelijk van de middelen die een kracht nodig heeft op het werk (PBM) – kunnen wij voorzien in goederen voor de uitzendkracht/ ZZP’er. Hier wordt echter wel een document van getekend. Ook melden wij dat ze verantwoordelijk om dienen te gaan met spullen, kleding of sleutels die ze van opdrachtgevers ontvangen. Het onzorgvuldig omgaan kan leiden tot verrekeningen met reserveringen.

Persoonsgegevens
Zowel wij, als de backoffice gaan zorgvuldig met alle persoonsgegevens om.