Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt Recruit Us kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Recruit Us, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Recruit Us verstrekt. Recruit Us kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor & achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres
  • Uw IP-adres
  • Eventuele bijlagen (CV– Uw voor- en achternaam)

Wat is de reden van het verzamelen? Recruit Us verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Recruit Us uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang wordt het bewaard? Recruit Us bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Het delen van de gegevens met derden Recruit Us verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In kaart brengen van het websitebezoek Op de website van Recruit Us worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Recruit Us gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.